سیستم مکان نمایی خودکار خودرو

سامانه مکان نمایی خودکار خودرو Automatic vehicle location سیستمی است که وظیفه مکان نمایی خودرو مورد نظر را بر عهده دارد. در این سیستم امکان ارتباط با خودرو و انجام تغییراتی در ECU آن از راه دور وجود دارد.

سیستم مکان نمایی خودکار خودرو

سیستم مکان نمایی خودکار خودرو